Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. wsprawie szczegółowych zasad orzekania ostałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania


Data ogłoszenia: brak
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2002
Wydanie: 234
Pozycja: 1974

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2002234197401.pdf