Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Data ogłoszenia: brak
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 1982
Wydanie: 35
Pozycja: 230

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D1982035023001.pdf