Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego


Data ogłoszenia: 2019-10-16
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2019
Pozycja: 1975

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2019000197501.pdf