Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej


Data ogłoszenia: 2020-02-20
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2020
Pozycja: 281

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2020000028101.pdf