Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej


Data ogłoszenia: 2020-02-20
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2020
Pozycja: 280

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2020000028001.pdf