Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw


Data ogłoszenia: 2020-09-23
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2020
Pozycja: 1639

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2020000163901.pdf