Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży


Data ogłoszenia: 2020-09-07
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2020
Pozycja: 1538

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2020000153801.pdf