Oświadczenie rządowe z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.


Data ogłoszenia: 2019-11-20
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2019
Pozycja: 2281

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2019000228101.pdf
plik 2 Pobierz dokument D2019000228102.pdf
plik 3 Pobierz dokument D2019000228103.pdf
plik 4 Pobierz dokument D2019000228104.pdf
plik 5 Pobierz dokument D2019000228105.pdf
plik 6 Pobierz dokument D2019000228106.pdf