Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków


Data ogłoszenia: 2019-06-28
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2019
Pozycja: 1204

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2019000120401.pdf