Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.


Data ogłoszenia: 2018-09-19
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2018
Pozycja: 1794

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2018000179401.pdf