Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu


Data ogłoszenia: 2015-02-16
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2015
Pozycja: 212

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2015000021201.pdf