Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych


Data ogłoszenia: 2011-12-27
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2011
Wydanie: 279
Pozycja: 1642

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2011279164201.pdf Pobierz dokument D2011279164201.xml
plik 2 Pobierz dokument D2011279164202.pdf Pobierz dokument D2011279164202.xml
plik 3 Pobierz dokument D2011279164203.pdf Pobierz dokument D2011279164203.xml