Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie


Data ogłoszenia: 2011-01-27
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2011
Wydanie: 18
Pozycja: 94

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2011018009401.pdf Pobierz dokument D2011018009401.xades