Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2018 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-991

< Pozycje nr 901 - 950


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
991 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu realizacji zadań służby hydrograficznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 991 (234,8 kB) 2018-05-23
990 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 990 (235,1 kB) 2018-05-23
989 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 989 (255,7 kB) 2018-05-23
988 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Krasiczyn ‒ zespół zamkowo-parkowy” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 988 (567,5 kB) 2018-05-23
987 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 987 (450,8 kB) 2018-05-23
986 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 986 (928,5 kB) 2018-05-23
985 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 985 (238,9 kB) 2018-05-23
984 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 984 (237,6 kB) 2018-05-23
983 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 983 (226,0 kB) 2018-05-23
982 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 982 (230,0 kB) 2018-05-23
981 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Strzelno ‒ zespół dawnego klasztoru Norbertanek” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 981 (466,7 kB) 2018-05-23
980 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 980 (344,8 kB) 2018-05-23
979 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 979 (6,7 MB) 2018-05-23
978 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 978 (259,2 kB) 2018-05-23
977 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Koszuty – zespół dworsko-parkowy” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 977 (480,3 kB) 2018-05-23
976 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 976 (424,4 kB) 2018-05-23
975 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu Krzyża Wschodniego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 975 (455,2 kB) 2018-05-22
974 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 974 (634,4 kB) 2018-05-22
973 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji zawartych w zbiorczym sprawozdaniu wojewody Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 973 (582,1 kB) 2018-05-22
972 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 972 (248,3 kB) 2018-05-22
971 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 971 (1,7 MB) 2018-05-22
970 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 970 (399,6 kB) 2018-05-22
969 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 969 (726,6 kB) 2018-05-22
968 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 968 (235,4 kB) 2018-05-22
967 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 967 (1,5 MB) 2018-05-22
966 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 966 (579 kB) 2018-05-22
965 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 965 (236,5 kB) 2018-05-22
964 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 964 (323,9 kB) 2018-05-22
963 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 963 (257,7 kB) 2018-05-22
962 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2019” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 962 (347,9 kB) 2018-05-22
961 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Święta Lipka – sanktuarium pielgrzymkowe” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 961 (422,0 kB) 2018-05-22
960 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 960 (255,4 kB) 2018-05-22
959 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 959 (239,9 kB) 2018-05-22
958 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 958 (238,6 kB) 2018-05-22
957 Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 957 (282,3 kB) 2018-05-22
956 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 956 (2,6 MB) 2018-05-22
955 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 955 (389,7 kB) 2018-05-21
954 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 954 (346,1 kB) 2018-05-21
953 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 953 (231,0 kB) 2018-05-21
952 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 952 (256,0 kB) 2018-05-21
951 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 951 (435,0 kB) 2018-05-19

< Pozycje nr 901 - 950