Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2018 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-122

< Pozycje nr 51 - 100


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
122 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 122 (306,0 kB) 2018-01-15
121 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 121 (799,3 kB) 2018-01-15
120 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 120 (262,3 kB) 2018-01-15
119 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 119 (757,6 kB) 2018-01-15
118 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 118 (229,0 kB) 2018-01-15
117 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 117 (253,9 kB) 2018-01-15
116 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 116 (230,1 kB) 2018-01-12
115 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 115 (241,5 kB) 2018-01-12
114 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 114 (291,7 kB) 2018-01-12
113 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 113 (298,4 kB) 2018-01-12
112 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 112 (236,7 kB) 2018-01-12
111 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 111 (282,4 kB) 2018-01-12
110 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 110 (347,0 kB) 2018-01-12
109 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 109 (4,3 MB) 2018-01-12
108 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 108 (766,8 kB) 2018-01-12
107 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 107 (456,9 kB) 2018-01-12
106 Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 106 (560,9 kB) 2018-01-12
105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 105 (227,4 kB) 2018-01-12
104 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Środowiska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 104 (223,5 kB) 2018-01-12
103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 103 (224,8 kB) 2018-01-12
102 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 102 (224,5 kB) 2018-01-12
101 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 101 (229,9 kB) 2018-01-12

< Pozycje nr 51 - 100