Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2017 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1246

< Pozycje nr 1151 - 1200


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
1246 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1246 (346,7 kB) 2017-06-26
1245 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1245 (233,1 kB) 2017-06-26
1244 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1244 (234,7 kB) 2017-06-26
1243 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2017 r. sygn. akt SK 35/15 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1243 (302,4 kB) 2017-06-26
1242 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1242 (361,6 kB) 2017-06-26
1241 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1241 (230,8 kB) 2017-06-26
1240 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1240 (422,0 kB) 2017-06-26
1239 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1239 (231,0 kB) 2017-06-26
1238 Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1238 (200,2 kB) 2017-06-26
1237 Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1237 (189,6 kB) 2017-06-26
1236 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1236 (400,5 kB) 2017-06-26
1235 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1235 (229,1 kB) 2017-06-26
1234 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1234 (229,8 kB) 2017-06-26
1233 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1233 (229,4 kB) 2017-06-26
1232 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1232 (290,6 kB) 2017-06-26
1231 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Porozumienia między Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granicę między obydwoma państwami w małym ruchu granicznym, sporządzonego w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1231 (289,8 kB) 2017-06-26
1230 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1230 (300,2 kB) 2017-06-26
1229 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony i kwarantanny roślin, sporządzonej w Sofii dnia 6 grudnia 1968 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1229 (291,3 kB) 2017-06-26
1228 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej w sprawie warunków weterynaryjno-sanitarnych obowiązujących przy wwozie, wywozie i tranzycie zwierząt, surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podpisanej w Pradze dnia 14 listopada 1960 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1228 (292,0 kB) 2017-06-26
1227 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji sanitarno-weterynaryjnej wraz z Protokołem końcowym między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 26 września 1949 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1227 (289,8 kB) 2017-06-26
1226 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1226 (324,3 kB) 2017-06-26
1225 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1225 (234,6 kB) 2017-06-26
1224 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1224 (321,7 kB) 2017-06-26
1223 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1223 (256,3 kB) 2017-06-24
1222 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1222 (263,8 kB) 2017-06-24
1221 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1221 (1,4 MB) 2017-06-24
1220 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1220 (322,4 kB) 2017-06-24
1219 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1219 (257,0 kB) 2017-06-24
1218 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach gospodarczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1218 (229,0 kB) 2017-06-24
1217 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1217 (542,0 kB) 2017-06-24
1216 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1216 (247,7 kB) 2017-06-24
1215 Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1215 (280,3 kB) 2017-06-24
1214 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. sygn. akt P 124/15 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1214 (323,9 kB) 2017-06-24
1213 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. sygn. akt K 16/15 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1213 (305,8 kB) 2017-06-24
1212 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 czerwca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na dostarczanie lub przyjmowanie pomocy technicznej związanej z niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1212 (229,5 kB) 2017-06-23
1211 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 czerwca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz z kraju trzeciego lub wywóz do kraju trzeciego niektórych towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1211 (229,7 kB) 2017-06-23
1210 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1210 (545,9 kB) 2017-06-23
1209 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1209 (231,6 kB) 2017-06-23
1208 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Twierdza Wisłoujście (PLH220030) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1208 (1,8 MB) 2017-06-23
1207 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała (PLH220016) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1207 (2,1 MB) 2017-06-23
1206 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1206 (744,5 kB) 2017-06-23
1205 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1205 (604,8 kB) 2017-06-23
1204 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1204 (597,3 kB) 2017-06-23
1203 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1203 (233,6 kB) 2017-06-23
1202 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1202 (232,2 kB) 2017-06-23
1201 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1201 (810,6 kB) 2017-06-23

< Pozycje nr 1151 - 1200