Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2017 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-326

< Pozycje nr 251 - 300


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
326 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 326 (480,0 kB) 2017-02-22
325 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 325 (231,3 kB) 2017-02-22
324 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 324 (563,1 kB) 2017-02-22
323 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 323 (392,1 kB) 2017-02-22
322 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 322 (523,2 kB) 2017-02-22
321 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 321 (1,0 MB) 2017-02-22
320 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas w oparciu o ryzyko Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 320 (438,3 kB) 2017-02-22
319 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 319 (232,5 kB) 2017-02-22
318 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 318 (780,5 kB) 2017-02-22
317 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 317 (251,0 kB) 2017-02-22
316 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawki płatności dodatkowej za 2015 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 316 (227,7 kB) 2017-02-21
315 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 315 (336,6 kB) 2017-02-21
314 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 314 (229,9 kB) 2017-02-21
313 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 313 (248,0 kB) 2017-02-21
312 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 312 (227,7 kB) 2017-02-21
311 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 311 (343,0 kB) 2017-02-21
310 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 310 (230,3 kB) 2017-02-21
309 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 309 (230,8 kB) 2017-02-21
308 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 308 (229,6 kB) 2017-02-21
307 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wniosków o udzielenie informacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 307 (230,7 kB) 2017-02-21
306 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie sztandaru Krajowej Administracji Skarbowej oraz sztandaru izb administracji skarbowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 306 (1,2 MB) 2017-02-21
305 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie znaku graficznego Krajowej Administracji Skarbowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 305 (361,7 kB) 2017-02-21
304 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 304 (360,1 kB) 2017-02-21
303 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 303 (230,2 kB) 2017-02-20
302 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 302 (232,8 kB) 2017-02-20
301 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 301 (230,8 kB) 2017-02-20

< Pozycje nr 251 - 300