Akt prawny separator

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

Data ogłoszenia: 2013-07-26
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2013
Pozycja: 848

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2013000084801.pdf (967,8 kB)