Akt prawny separator

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Data ogłoszenia: 2013-10-18
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2013
Pozycja: 1227

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2013000122701.pdf (1,3 MB)