Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Wyszukiwanie aktów prawnych separator

 • Filtrowanie wyszukiwania

  • Przytrzymaj CTRL, aby zaznaczyć lub odznaczyć kilka opcji

   Przytrzymaj CTRL, aby zaznaczyć lub odznaczyć kilka opcji

   Przytrzymaj CTRL, aby zaznaczyć lub odznaczyć kilka opcji

   Słowa krótsze niż trzyliterowe nie są rozpatrywane

   Słowa krótsze niż trzyliterowe nie są rozpatrywaneWyniki
Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 2732
Wyświetlane: 1-20

Typ aktuTytułFormat
Ustawa Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych> .pdf (529,1 kB)
Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych> .pdf (801,8 kB)
Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych> .pdf (944,8 kB)
Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych> .pdf (826,0 kB)
Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania> .pdf (876,7 kB)
Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej> .pdf (882,9 kB)
Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji SOLAS> .pdf (67,4 kB)
Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania> .pdf (133,7 kB)
Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie określenia dodatkowych wymagań dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji SOLAS> .pdf (695,2 kB)
Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej> .pdf (757,0 kB)
Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych> .pdf (684,6 kB)
Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych> .pdf (583,3 kB)
Obwieszczenie o tekście jednolitym ustawy Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych > .pdf (498,4 kB)
Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej> .pdf (235,8 kB)
Obwieszczenie o tekście jednolitym ustawy Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych> .pdf (555,5 kB)
Ustawa Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych> .pdf (106,6 kB)
Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. wsprawie zakresu isposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych> .pdf (207,5 kB)
Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987 r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu.> .pdf (439,7 kB)
Inny Zmiany do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.> .pdf (38,7 MB)
Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych> .pdf (494,9 kB)