Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2017 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-676

< Pozycje nr 601 - 650


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
676 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 676 (697,9 kB) 2017-03-29
675 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Ozimek – żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 675 (412,3 kB) 2017-03-29
674 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Wąchock – zespół opactwa cystersów” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 674 (678,4 kB) 2017-03-29
673 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Jawor – kościół ewangelicko-augsburski pod wezwaniem Ducha Świętego, zwany Kościołem Pokoju” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 673 (465,0 kB) 2017-03-29
672 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Świdnica – zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pod wezwaniem Świętej Trójcy, zwany Kościołem Pokoju” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 672 (519,3 kB) 2017-03-29
671 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 671 (371,2 kB) 2017-03-29
670 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 670 (232,3 kB) 2017-03-29
669 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 669 (240,2 kB) 2017-03-29
668 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 668 (333,8 kB) 2017-03-29
667 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Tyniec – zespół opactwa benedyktynów” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 667 (440,5 kB) 2017-03-29
666 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2017 r. sygn. akt SK 13/14 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 666 (321,6 kB) 2017-03-29
665 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny wykonawczy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 665 (1005,6 kB) 2017-03-29
664 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 664 (308,7 kB) 2017-03-29
663 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 663 (630,4 kB) 2017-03-28
662 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Rydzyna – założenie rezydencjonalno-urbanistyczne” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 662 (1,0 MB) 2017-03-28
661 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wzoru formularza skierowania kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza tej Służby do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 661 (304,1 kB) 2017-03-28
660 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 660 (268,6 kB) 2017-03-28
659 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 659 (213,9 kB) 2017-03-28
658 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2017 r. sygn. akt P 121/15 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 658 (322,2 kB) 2017-03-28
657 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 657 (307,5 kB) 2017-03-28
656 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym do celów statystycznych oraz badań naukowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 656 (233,0 kB) 2017-03-28
655 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Świdnica – katedra pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 655 (600,2 kB) 2017-03-28
654 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Gliwice – radiostacja” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 654 (641,8 kB) 2017-03-28
653 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 653 (207,4 kB) 2017-03-28
652 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kalina-Lisiniec (PLH120007) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 652 (1,5 MB) 2017-03-28
651 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 651 (245,5 kB) 2017-03-27

< Pozycje nr 601 - 650