Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2017 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1431

< Pozycje nr 1351 - 1400


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
1431 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1431 (239,8 kB) 2017-07-26
1430 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1430 (1001,4 kB) 2017-07-26
1429 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz trybu postępowania w sprawach zawieszania albo ograniczenia prawa wykonywania zawodu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1429 (245,0 kB) 2017-07-26
1428 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1428 (455,2 kB) 2017-07-26
1427 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1427 (253,5 kB) 2017-07-26
1426 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1426 (436,4 kB) 2017-07-25
1425 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1425 (770,1 kB) 2017-07-25
1424 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1424 (535,9 kB) 2017-07-25
1423 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1423 (241,7 kB) 2017-07-25
1422 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Chórowi Chłopięco-Męskiemu „Pueri Cantores Lublinenses” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1422 (229,2 kB) 2017-07-25
1421 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1421 (252,2 kB) 2017-07-25
1420 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie połączenia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1420 (234,0 kB) 2017-07-25
1419 Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie dnia 11 czerwca 2014 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1419 (292,5 kB) 2017-07-24
1418 Protokół do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjęty w Genewie dnia 11 czerwca 2014 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1418 (1,2 MB) 2017-07-24
1417 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Obuwik w Uroczysku Świdów (PLH060106) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1417 (2,2 MB) 2017-07-24
1416 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1416 (25,5 MB) 2017-07-24
1415 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1415 (241,1 kB) 2017-07-24
1414 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1414 (429,7 kB) 2017-07-24
1413 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1413 (196,2 kB) 2017-07-24
1412 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1412 (427,6 kB) 2017-07-21
1411 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1411 (233,8 kB) 2017-07-21
1410 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1410 (231,1 kB) 2017-07-21
1409 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1409 (228,1 kB) 2017-07-21
1408 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1408 (235,5 kB) 2017-07-21
1407 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1407 (258,3 kB) 2017-07-21
1406 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Krakowskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1406 (228,7 kB) 2017-07-21
1405 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1405 (619,1 kB) 2017-07-21
1404 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1404 (235,9 kB) 2017-07-21
1403 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1403 (234,5 kB) 2017-07-21
1402 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy (PLH140016) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1402 (10,2 MB) 2017-07-21
1401 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1401 (286,5 kB) 2017-07-21

< Pozycje nr 1351 - 1400