Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2017 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-874

< Pozycje nr 801 - 850


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
874 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 874 (234,9 kB) 2017-04-28
873 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 873 (458,1 kB) 2017-04-28
872 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru świadectwa uzyskania pozwolenia na wykonywanie działalności przywozowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 872 (367,0 kB) 2017-04-28
871 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymywanych w ramach programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 871 (231,4 kB) 2017-04-28
870 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 870 (602,7 kB) 2017-04-28
869 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 869 (275,8 kB) 2017-04-28
868 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 868 (246,0 kB) 2017-04-28
867 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 867 (247,5 kB) 2017-04-28
866 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 866 (375,9 kB) 2017-04-28
865 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leczeniu niepłodności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 865 (427,1 kB) 2017-04-28
864 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 864 (230,1 kB) 2017-04-28
863 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dodatku orzeczniczego na stanowisku radcy skarbowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 863 (236,1 kB) 2017-04-28
862 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 862 (320,2 kB) 2017-04-28
861 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 861 (467,1 kB) 2017-04-28
860 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Przejdź do aktu o pozycji 860 z 2017 roku 2017-04-28
859 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 859 (219,4 kB) 2017-04-28
858 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 858 (329,9 kB) 2017-04-28
857 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 857 (35,6 MB) 2017-04-28
856 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 856 (350,5 kB) 2017-04-27
855 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 855 (336,2 kB) 2017-04-27
854 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 854 (243,0 kB) 2017-04-27
853 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 853 (769,7 kB) 2017-04-27
852 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 852 (240,4 kB) 2017-04-27
851 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2017 r. sygn. akt SK 3/16 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 851 (309,9 kB) 2017-04-27

< Pozycje nr 801 - 850