Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2017 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1600 | 1601-1650 | 1651-1700 | 1701-1750 | 1751-1800 | 1801-1850 | 1851-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2050 | 2051-2100 | 2101-2150 | 2151-2172

< Pozycje nr 2101 - 2150


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
2172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2172 (243,6 kB) 2017-11-24
2171 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2171 (1,4 MB) 2017-11-24
2170 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2170 (231,9 kB) 2017-11-24
2169 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2169 (191,0 kB) 2017-11-24
2168 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2168 (489,0 kB) 2017-11-24
2167 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2167 (236,0 kB) 2017-11-24
2166 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2166 (803,6 kB) 2017-11-24
2165 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 listopada 2017 r. o sprostowaniu błędów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2165 (231,9 kB) 2017-11-24
2164 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2164 (258,7 kB) 2017-11-23
2163 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2163 (769,0 kB) 2017-11-23
2162 Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2162 (1,6 MB) 2017-11-23
2161 Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2161 (215,4 kB) 2017-11-23
2160 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2160 (293,3 kB) 2017-11-23
2159 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2159 (490,7 kB) 2017-11-23
2158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2158 (228,9 kB) 2017-11-23
2157 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2157 (633,8 kB) 2017-11-23
2156 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2016 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2156 (234,9 kB) 2017-11-22
2155 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2155 (265,0 kB) 2017-11-22
2154 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2154 (462,2 kB) 2017-11-22
2153 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2153 (251,3 kB) 2017-11-22
2152 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2152 (293,6 kB) 2017-11-22
2151 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2151 (225,3 kB) 2017-11-22

< Pozycje nr 2101 - 2150