Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2017 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1537

< Pozycje nr 1451 - 1500


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
1537 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1537 (203,1 kB) 2017-08-16
1536 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1536 (241,1 kB) 2017-08-16
1535 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla Pośredników Kredytu Hipotecznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1535 (237,6 kB) 2017-08-16
1534 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1534 (279,9 kB) 2017-08-16
1533 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie nadawania Krzyża Wschodniego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1533 (706,2 kB) 2017-08-16
1532 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1532 (229,6 kB) 2017-08-16
1531 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1531 (235,5 kB) 2017-08-16
1530 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1530 (301,3 kB) 2017-08-11
1529 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1529 (523,6 kB) 2017-08-11
1528 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zamknięć urzędowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1528 (273,0 kB) 2017-08-11
1527 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1527 (232,9 kB) 2017-08-11
1526 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1526 (636,0 kB) 2017-08-10
1525 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1525 (238,5 kB) 2017-08-10
1524 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1524 (250,3 kB) 2017-08-10
1523 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1523 (290,6 kB) 2017-08-10
1522 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1522 (741,5 kB) 2017-08-10
1521 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1521 (234,2 kB) 2017-08-09
1520 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kobylina w województwie wielkopolskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1520 (292,7 kB) 2017-08-09
1519 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1519 (338,0 kB) 2017-08-09
1518 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1518 (413,2 kB) 2017-08-09
1517 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1517 (532,9 kB) 2017-08-09
1516 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1516 (242,1 kB) 2017-08-09
1515 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1515 (230,6 kB) 2017-08-08
1514 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1514 (241,3 kB) 2017-08-08
1513 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta z siedzibą w Krakowie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1513 (231,5 kB) 2017-08-08
1512 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1512 (280,6 kB) 2017-08-08
1511 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1511 (649,0 kB) 2017-08-08
1510 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1510 (235,7 kB) 2017-08-08
1509 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1509 (293,1 kB) 2017-08-08
1508 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1508 (704,5 kB) 2017-08-08
1507 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1507 (855,4 kB) 2017-08-07
1506 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1506 (235,1 kB) 2017-08-07
1505 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1505 (276,1 kB) 2017-08-07
1504 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1504 (427,7 kB) 2017-08-07
1503 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1503 (302,3 kB) 2017-08-07
1502 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1502 (457,1 kB) 2017-08-07
1501 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1501 (225,2 kB) 2017-08-04

< Pozycje nr 1451 - 1500