Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2017 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1600 | 1601-1650 | 1651-1700 | 1701-1750 | 1751-1766

< Pozycje nr 1701 - 1750


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
1766 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1766 (601,0 kB) 2017-09-21
1765 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1765 (485,7 kB) 2017-09-21
1764 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1764 (467,7 kB) 2017-09-21
1763 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1763 (860,1 kB) 2017-09-21
1762 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zniesienia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie i utworzenia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1762 (229,6 kB) 2017-09-21
1761 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1761 (326,1 kB) 2017-09-20
1760 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1760 (414,6 kB) 2017-09-19
1759 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1759 (230,5 kB) 2017-09-19
1758 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1758 (412,5 kB) 2017-09-19
1757 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1757 (474,5 kB) 2017-09-19
1756 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1756 (345,9 kB) 2017-09-18
1755 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1755 (228,6 kB) 2017-09-18
1754 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2017 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1754 (239,4 kB) 2017-09-18
1753 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1753 (251,6 kB) 2017-09-18
1752 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1752 (251,3 kB) 2017-09-18
1751 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1751 (232,9 kB) 2017-09-18

< Pozycje nr 1701 - 1750