Akt prawny separator

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

Data ogłoszenia: 2013-02-07
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2013
Pozycja: 182

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2013000018201.pdf (1,1 MB)