Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2011 r. separator

Nr 99

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (315,4 kB) Pobierz dokument   (429,5 kB)

< Dziennik nr 98

Dziennik nr 100 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
581 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2011 r. sygn. akt P 110/08 Przejdź do aktu o pozycji 581 z 2011 roku
580 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji Przejdź do aktu o pozycji 580 z 2011 roku
579 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Przejdź do aktu o pozycji 579 z 2011 roku
578 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonych do służby w Policji funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego Przejdź do aktu o pozycji 578 z 2011 roku
577 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie warunków organizacji oraz struktury sądowej służby doręczeniowej Przejdź do aktu o pozycji 577 z 2011 roku
576 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wysokości stypendium dla nieletnich odbywających praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich Przejdź do aktu o pozycji 576 z 2011 roku
575 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) Przejdź do aktu o pozycji 575 z 2011 roku
574 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt Przejdź do aktu o pozycji 574 z 2011 roku
573 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Przejdź do aktu o pozycji 573 z 2011 roku
572 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim od strony lądu Przejdź do aktu o pozycji 572 z 2011 roku
571 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego we Fromborku od strony lądu Przejdź do aktu o pozycji 571 z 2011 roku
570 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej Przejdź do aktu o pozycji 570 z 2011 roku
569 Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska Przejdź do aktu o pozycji 569 z 2011 roku
568 Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. Przejdź do aktu o pozycji 568 z 2011 roku

< Dziennik nr 98

Dziennik nr 100 >