Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2011 r. separator

Nr 87

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (311,2 kB) Pobierz dokument   (423,9 kB)

< Dziennik nr 86

Dziennik nr 88 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
494 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 2011 r. sygn. akt SK 33/09 Przejdź do aktu o pozycji 494 z 2011 roku
493 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 90/08 Przejdź do aktu o pozycji 493 z 2011 roku
492 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. sygn. akt SK 62/08 Przejdź do aktu o pozycji 492 z 2011 roku
491 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień Przejdź do aktu o pozycji 491 z 2011 roku
490 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych Przejdź do aktu o pozycji 490 z 2011 roku
489 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakości handlowej w zakresie opakowań niektórych wyrobów winiarskich Przejdź do aktu o pozycji 489 z 2011 roku
488 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Przejdź do aktu o pozycji 488 z 2011 roku
487 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie przeznaczania i kierowania osób do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby Przejdź do aktu o pozycji 487 z 2011 roku
486 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych Przejdź do aktu o pozycji 486 z 2011 roku
485 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz za-kresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach Przejdź do aktu o pozycji 485 z 2011 roku
484 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo zamówień publicznych Przejdź do aktu o pozycji 484 z 2011 roku
483 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o notariacie Przejdź do aktu o pozycji 483 z 2011 roku
482 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego Przejdź do aktu o pozycji 482 z 2011 roku
481 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r. Przejdź do aktu o pozycji 481 z 2011 roku

< Dziennik nr 86

Dziennik nr 88 >