Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2011 r. separator

Nr 61

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (322,7 kB) Pobierz dokument   (439,2 kB)

< Dziennik nr 60

Dziennik nr 62 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
315 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2011 r. sygn. akt P 15/10 Przejdź do aktu o pozycji 315 z 2011 roku
314 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego Przejdź do aktu o pozycji 314 z 2011 roku
313 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Przejdź do aktu o pozycji 313 z 2011 roku
312 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa Przejdź do aktu o pozycji 312 z 2011 roku
311 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych Przejdź do aktu o pozycji 311 z 2011 roku
310 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych Przejdź do aktu o pozycji 310 z 2011 roku
309 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk Przejdź do aktu o pozycji 309 z 2011 roku
308 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy Przejdź do aktu o pozycji 308 z 2011 roku
307 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wolnej burty statków morskich Przejdź do aktu o pozycji 307 z 2011 roku
306 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców Przejdź do aktu o pozycji 306 z 2011 roku
305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych Przejdź do aktu o pozycji 305 z 2011 roku

< Dziennik nr 60

Dziennik nr 62 >