Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2011 r. separator

Nr 6

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (312,0 kB) Pobierz dokument   (425,0 kB)

< Dziennik nr 5

Dziennik nr 7 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
28 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych Przejdź do aktu o pozycji 28 z 2011 roku
27 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Przejdź do aktu o pozycji 27 z 2011 roku
26 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 Przejdź do aktu o pozycji 26 z 2011 roku
25 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania Przejdź do aktu o pozycji 25 z 2011 roku
24 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach Przejdź do aktu o pozycji 24 z 2011 roku
23 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania Przejdź do aktu o pozycji 23 z 2011 roku
22 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Przejdź do aktu o pozycji 22 z 2011 roku
21 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania Przejdź do aktu o pozycji 21 z 2011 roku
20 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 Przejdź do aktu o pozycji 20 z 2011 roku
19 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Przejdź do aktu o pozycji 19 z 2011 roku
18 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Przejdź do aktu o pozycji 18 z 2011 roku
17 Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych Przejdź do aktu o pozycji 17 z 2011 roku

< Dziennik nr 5

Dziennik nr 7 >