Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2011 r. separator

Nr 268

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (314,6 kB) Pobierz dokument   (428,4 kB)

< Dziennik nr 267

Dziennik nr 269 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1592 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 listopada 2011 r. sygn. akt K 1/10 Przejdź do aktu o pozycji 1592 z 2011 roku
1591 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2011 r. sygn. akt SK 15/09 Przejdź do aktu o pozycji 1591 z 2011 roku
1590 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS) Przejdź do aktu o pozycji 1590 z 2011 roku
1589 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2012 r. Przejdź do aktu o pozycji 1589 z 2011 roku
1588 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 Przejdź do aktu o pozycji 1588 z 2011 roku
1587 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 Przejdź do aktu o pozycji 1587 z 2011 roku
1586 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości Przejdź do aktu o pozycji 1586 z 2011 roku
1585 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego Przejdź do aktu o pozycji 1585 z 2011 roku
1584 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego Przejdź do aktu o pozycji 1584 z 2011 roku
1583 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy Przejdź do aktu o pozycji 1583 z 2011 roku

< Dziennik nr 267

Dziennik nr 269 >