Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2011 r. separator

Nr 224

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (315,6 kB) Pobierz dokument   (429,7 kB)

< Dziennik nr 223

Dziennik nr 225 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1349 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy Przejdź do aktu o pozycji 1349 z 2011 roku
1348 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych Przejdź do aktu o pozycji 1348 z 2011 roku
1347 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji Przejdź do aktu o pozycji 1347 z 2011 roku
1346 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych Przejdź do aktu o pozycji 1346 z 2011 roku
1345 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli Przejdź do aktu o pozycji 1345 z 2011 roku
1344 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Przejdź do aktu o pozycji 1344 z 2011 roku
1343 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną Przejdź do aktu o pozycji 1343 z 2011 roku
1342 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy — Kodeks postępowania cywilnego Przejdź do aktu o pozycji 1342 z 2011 roku
1341 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska Przejdź do aktu o pozycji 1341 z 2011 roku
1340 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks wykroczeń Przejdź do aktu o pozycji 1340 z 2011 roku
1339 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r. Przejdź do aktu o pozycji 1339 z 2011 roku
1338 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej Przejdź do aktu o pozycji 1338 z 2011 roku
1337 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw Przejdź do aktu o pozycji 1337 z 2011 roku
1336 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego Przejdź do aktu o pozycji 1336 z 2011 roku

< Dziennik nr 223

Dziennik nr 225 >