Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2011 r. separator

Nr 210

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (311,4 kB) Pobierz dokument   (424,0 kB)

< Dziennik nr 209

Dziennik nr 211 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1260 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym Przejdź do aktu o pozycji 1260 z 2011 roku
1259 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe Przejdź do aktu o pozycji 1259 z 2011 roku
1258 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych Przejdź do aktu o pozycji 1258 z 2011 roku
1257 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora Przejdź do aktu o pozycji 1257 z 2011 roku
1256 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 Przejdź do aktu o pozycji 1256 z 2011 roku
1255 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 Przejdź do aktu o pozycji 1255 z 2011 roku
1254 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla toru wyścigowego Przejdź do aktu o pozycji 1254 z 2011 roku
1253 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy Przejdź do aktu o pozycji 1253 z 2011 roku
1252 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2011 r. w sprawie dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym Przejdź do aktu o pozycji 1252 z 2011 roku
1251 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych Przejdź do aktu o pozycji 1251 z 2011 roku
1250 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych Przejdź do aktu o pozycji 1250 z 2011 roku
1249 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Przejdź do aktu o pozycji 1249 z 2011 roku
1248 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej Przejdź do aktu o pozycji 1248 z 2011 roku

< Dziennik nr 209

Dziennik nr 211 >