Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2011 r. separator

Nr 206

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (311,5 kB) Pobierz dokument   (424,2 kB)

< Dziennik nr 205

Dziennik nr 207 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1228 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt P 33/09 Przejdź do aktu o pozycji 1228 z 2011 roku
1227 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt K 8/09 Przejdź do aktu o pozycji 1227 z 2011 roku
1226 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji o braku konfliktu interesów oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej Przejdź do aktu o pozycji 1226 z 2011 roku
1225 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Przejdź do aktu o pozycji 1225 z 2011 roku
1224 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Przejdź do aktu o pozycji 1224 z 2011 roku
1223 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji Przejdź do aktu o pozycji 1223 z 2011 roku
1222 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej Przejdź do aktu o pozycji 1222 z 2011 roku
1221 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej Przejdź do aktu o pozycji 1221 z 2011 roku
1220 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru uprzedniej zgody przewozowej Przejdź do aktu o pozycji 1220 z 2011 roku
1219 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora Przejdź do aktu o pozycji 1219 z 2011 roku
1218 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep Przejdź do aktu o pozycji 1218 z 2011 roku
1217 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe Przejdź do aktu o pozycji 1217 z 2011 roku
1216 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych Przejdź do aktu o pozycji 1216 z 2011 roku
1215 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych Przejdź do aktu o pozycji 1215 z 2011 roku
1214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Przejdź do aktu o pozycji 1214 z 2011 roku

< Dziennik nr 205

Dziennik nr 207 >