Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2011 r. separator

Nr 17

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (310,5 kB) Pobierz dokument   (422,8 kB)

< Dziennik nr 16

Dziennik nr 18 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
88 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego Przejdź do aktu o pozycji 88 z 2011 roku
87 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Przejdź do aktu o pozycji 87 z 2011 roku
86 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji Przejdź do aktu o pozycji 86 z 2011 roku
85 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Przejdź do aktu o pozycji 85 z 2011 roku
84 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia przełożonych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz trybu postępowania w tych sprawach Przejdź do aktu o pozycji 84 z 2011 roku
83 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych Przejdź do aktu o pozycji 83 z 2011 roku
82 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania Przejdź do aktu o pozycji 82 z 2011 roku
81 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Kontrwywiadu Wojskowego Przejdź do aktu o pozycji 81 z 2011 roku
80 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego Przejdź do aktu o pozycji 80 z 2011 roku
79 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych Przejdź do aktu o pozycji 79 z 2011 roku
78 Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny Przejdź do aktu o pozycji 78 z 2011 roku

< Dziennik nr 16

Dziennik nr 18 >