Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2011 r. separator

Nr 144

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (1,1 MB) Pobierz dokument   (1,4 MB)

< Dziennik nr 143

Dziennik nr 145 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
867 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2011 r. sygn. akt P 36/10 Przejdź do aktu o pozycji 867 z 2011 roku
866 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2011 r. sygn. akt P 14/10 Przejdź do aktu o pozycji 866 z 2011 roku
865 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 czerwca 2011 r. o sprostowaniu błędu Przejdź do aktu o pozycji 865 z 2011 roku
864 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłaty za wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej Przejdź do aktu o pozycji 864 z 2011 roku
863 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej Przejdź do aktu o pozycji 863 z 2011 roku
862 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie nadania osobowości prawnej „Instytutowi Medycznemu im. Jana Pawła II w Szczecinie” Przejdź do aktu o pozycji 862 z 2011 roku
861 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin publicznymi środkami komunikacji oraz wypłaty równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu Przejdź do aktu o pozycji 861 z 2011 roku
860 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu Przejdź do aktu o pozycji 860 z 2011 roku
859 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie Przejdź do aktu o pozycji 859 z 2011 roku
858 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Przejdź do aktu o pozycji 858 z 2011 roku
857 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia Przejdź do aktu o pozycji 857 z 2011 roku
856 Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych Przejdź do aktu o pozycji 856 z 2011 roku
855 Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy Przejdź do aktu o pozycji 855 z 2011 roku
854 Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego Przejdź do aktu o pozycji 854 z 2011 roku
853 Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych Przejdź do aktu o pozycji 853 z 2011 roku
852 Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku Przejdź do aktu o pozycji 852 z 2011 roku
851 Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Przejdź do aktu o pozycji 851 z 2011 roku
850 Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r. Przejdź do aktu o pozycji 850 z 2011 roku
849 Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa Przejdź do aktu o pozycji 849 z 2011 roku

< Dziennik nr 143

Dziennik nr 145 >