Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2011 r. separator

Nr 129

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (371,7 kB) Pobierz dokument   (504,6 kB)

< Dziennik nr 128

Dziennik nr 130 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
748 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2011 r. sygn. akt K 3/09 Przejdź do aktu o pozycji 748 z 2011 roku
747 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur Przejdź do aktu o pozycji 747 z 2011 roku
746 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych Przejdź do aktu o pozycji 746 z 2011 roku
745 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 — Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” Przejdź do aktu o pozycji 745 z 2011 roku
744 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych Przejdź do aktu o pozycji 744 z 2011 roku
743 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu wnoszenia opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działań z wykorzystaniem ryb gatunku uznanego za nierodzimy Przejdź do aktu o pozycji 743 z 2011 roku
742 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji Przejdź do aktu o pozycji 742 z 2011 roku
741 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu Przejdź do aktu o pozycji 741 z 2011 roku
740 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 117 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu Przejdź do aktu o pozycji 740 z 2011 roku
739 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk Przejdź do aktu o pozycji 739 z 2011 roku
738 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne Przejdź do aktu o pozycji 738 z 2011 roku
737 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Przejdź do aktu o pozycji 737 z 2011 roku
736 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich Przejdź do aktu o pozycji 736 z 2011 roku
735 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Przejdź do aktu o pozycji 735 z 2011 roku
734 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy — Kodeks karny, ustawy — Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy — Prawo ochrony środowiska Przejdź do aktu o pozycji 734 z 2011 roku
733 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny skarbowy Przejdź do aktu o pozycji 733 z 2011 roku
732 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Przejdź do aktu o pozycji 732 z 2011 roku
731 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o obligacjach Przejdź do aktu o pozycji 731 z 2011 roku

< Dziennik nr 128

Dziennik nr 130 >