Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2009 r. separator

Nr 97

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (680,3 kB) Pobierz dokument   (915,4 kB)

< Dziennik nr 96

Dziennik nr 98 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
816 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat Przejdź do aktu o pozycji 816 z 2009 roku
815 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach Przejdź do aktu o pozycji 815 z 2009 roku
814 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych Przejdź do aktu o pozycji 814 z 2009 roku
813 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów Przejdź do aktu o pozycji 813 z 2009 roku
812 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 Przejdź do aktu o pozycji 812 z 2009 roku
811 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przejdź do aktu o pozycji 811 z 2009 roku
810 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych Przejdź do aktu o pozycji 810 z 2009 roku
809 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach Przejdź do aktu o pozycji 809 z 2009 roku
808 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego Przejdź do aktu o pozycji 808 z 2009 roku
807 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Wydminy w województwie warmińsko-mazurskim Przejdź do aktu o pozycji 807 z 2009 roku
806 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sadzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów Przejdź do aktu o pozycji 806 z 2009 roku
805 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Przejdź do aktu o pozycji 805 z 2009 roku
804 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Przejdź do aktu o pozycji 804 z 2009 roku
803 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy — Prawo o ruchu drogowym Przejdź do aktu o pozycji 803 z 2009 roku
802 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Przejdź do aktu o pozycji 802 z 2009 roku
801 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej Przejdź do aktu o pozycji 801 z 2009 roku
800 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Przejdź do aktu o pozycji 800 z 2009 roku
799 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych Przejdź do aktu o pozycji 799 z 2009 roku

< Dziennik nr 96

Dziennik nr 98 >