Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2009 r. separator

Nr 81

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (681,1 kB) Pobierz dokument   (916,2 kB)

< Dziennik nr 80

Dziennik nr 82 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
687 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 2009 r. sygn. akt K 21/08 Przejdź do aktu o pozycji 687 z 2009 roku
686 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć Przejdź do aktu o pozycji 686 z 2009 roku
685 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych Przejdź do aktu o pozycji 685 z 2009 roku
684 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących z zużytego sprzętu Przejdź do aktu o pozycji 684 z 2009 roku
683 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie Przejdź do aktu o pozycji 683 z 2009 roku
682 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu Przejdź do aktu o pozycji 682 z 2009 roku
681 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2009 r. Przejdź do aktu o pozycji 681 z 2009 roku
680 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wojskowych pracowni Psychologicznych Przejdź do aktu o pozycji 680 z 2009 roku
679 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Przejdź do aktu o pozycji 679 z 2009 roku
678 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu Przejdź do aktu o pozycji 678 z 2009 roku
677 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat Przejdź do aktu o pozycji 677 z 2009 roku
676 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju Przejdź do aktu o pozycji 676 z 2009 roku
675 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie pokrywania kosztów studiów wojskowych w uczelniach morskich Przejdź do aktu o pozycji 675 z 2009 roku

< Dziennik nr 80

Dziennik nr 82 >