Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2009 r. separator

Nr 64

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (300,3 kB) Pobierz dokument   (408,2 kB)

< Dziennik nr 63

Dziennik nr 65 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
544 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej Przejdź do aktu o pozycji 544 z 2009 roku
543 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin Przejdź do aktu o pozycji 543 z 2009 roku
542 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych Przejdź do aktu o pozycji 542 z 2009 roku
541 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy żandarmerii Wojskowej Przejdź do aktu o pozycji 541 z 2009 roku
540 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, dokumentów, które należy do niego dołączyć, oraz trybu rozpatrzenia wniosku Przejdź do aktu o pozycji 540 z 2009 roku
539 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej Przejdź do aktu o pozycji 539 z 2009 roku
538 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Przejdź do aktu o pozycji 538 z 2009 roku
537 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej Przejdź do aktu o pozycji 537 z 2009 roku
536 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Przejdź do aktu o pozycji 536 z 2009 roku
535 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r. Przejdź do aktu o pozycji 535 z 2009 roku
534 Umowa międzynarodowa — Umowa o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r. Przejdź do aktu o pozycji 534 z 2009 roku

< Dziennik nr 63

Dziennik nr 65 >