Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2009 r. separator

Nr 57

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (297,5 kB) Pobierz dokument   (404,5 kB)

< Dziennik nr 56

Dziennik nr 58 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
474 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej Przejdź do aktu o pozycji 474 z 2009 roku
473 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania przez agencję płatniczą kontroli niektórych podmiotów wdrażających w zakresie wykonywania przez te podmioty zadań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 Przejdź do aktu o pozycji 473 z 2009 roku
472 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. ws sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych Przejdź do aktu o pozycji 472 z 2009 roku
471 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów Przejdź do aktu o pozycji 471 z 2009 roku
470 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa Przejdź do aktu o pozycji 470 z 2009 roku
469 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Przejdź do aktu o pozycji 469 z 2009 roku
468 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Łubnice w województwie łódzkim Przejdź do aktu o pozycji 468 z 2009 roku
467 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb Przejdź do aktu o pozycji 467 z 2009 roku
466 Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej Przejdź do aktu o pozycji 466 z 2009 roku

< Dziennik nr 56

Dziennik nr 58 >