Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2009 r. separator

Nr 39

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (683,9 kB) Pobierz dokument   (919,7 kB)

< Dziennik nr 38

Dziennik nr 40 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
322 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego Przejdź do aktu o pozycji 322 z 2009 roku
321 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki Przejdź do aktu o pozycji 321 z 2009 roku
320 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów Przejdź do aktu o pozycji 320 z 2009 roku
319 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny Przejdź do aktu o pozycji 319 z 2009 roku
318 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego Przejdź do aktu o pozycji 318 z 2009 roku
317 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko Służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego Przejdź do aktu o pozycji 317 z 2009 roku
316 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach Przejdź do aktu o pozycji 316 z 2009 roku
315 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji ochrony Przejdź do aktu o pozycji 315 z 2009 roku
314 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zapisu historii statku oraz listy portów zawinięć statku Przejdź do aktu o pozycji 314 z 2009 roku
313 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi Przejdź do aktu o pozycji 313 z 2009 roku
312 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg Przejdź do aktu o pozycji 312 z 2009 roku
311 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Przejdź do aktu o pozycji 311 z 2009 roku
310 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej Przejdź do aktu o pozycji 310 z 2009 roku
309 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Przejdź do aktu o pozycji 309 z 2009 roku
308 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym Przejdź do aktu o pozycji 308 z 2009 roku
307 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Przejdź do aktu o pozycji 307 z 2009 roku
306 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Przejdź do aktu o pozycji 306 z 2009 roku

< Dziennik nr 38

Dziennik nr 40 >