Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2009 r. separator

Nr 30

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (33,5 kB)

< Dziennik nr 29

Dziennik nr 31 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
205 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 2009 r. sygn. akt SK 10/07 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 205 (47,0 kB)
204 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu ... Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 204 (2,0 MB)
203 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie sposobu tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy tkanek lub komórek oraz sposobu oznaczania tkanek lub komórek ... Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 203 (32,2 kB)
202 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby,... Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 202 (134,7 kB)
201 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego ... Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 201 (704,3 kB)
200 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 200 (33,3 kB)
199 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ... Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 199 (761,9 kB)
198 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 198 (54,5 kB)
197 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku.. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 197 (27,0 kB)
196 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego ... Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 196 (28,0 kB)
195 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 195 (27,7 kB)
194 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 194 (31,0 kB)
193 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 193 (33,3 kB)
192 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i ... Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 192 (31,9 kB)
191 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 191 (38,4 kB)
190 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 190 (38,9 kB)

< Dziennik nr 29

Dziennik nr 31 >