Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2009 r. separator

Nr 226

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (382,5 kB) Pobierz dokument   (518,5 kB)

< Dziennik nr 225

Dziennik dla roku 2010, numer 1 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1837 Rozporzadzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie szczególowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujacym niektórymi pod­miotami prawnymi Przejdź do aktu o pozycji 1837 z 2009 roku
1836 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego Przejdź do aktu o pozycji 1836 z 2009 roku
1835 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wysokosci srodków finansowych w 2009 r. i ich podzialu miedzy jednostki ochrony przeciwpozarowej dzialajace w ramach krajowe­go systemu ratowniczo-gasniczego Przejdź do aktu o pozycji 1835 z 2009 roku
1834 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie kwalifikacji woj­skowej Przejdź do aktu o pozycji 1834 z 2009 roku
1833 Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie czynnosci sadu zwiazanych z nadawaniem klauzuli wykonalnosci orzeczeniu sadowemu wydane­mu w elektronicznym postepowaniu upominawczym Przejdź do aktu o pozycji 1833 z 2009 roku
1832 Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych droga elektroniczna w elektronicznym postepowaniu upomi­nawczym Przejdź do aktu o pozycji 1832 z 2009 roku
1831 Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu doreczen elek­tronicznych w elektronicznym postepowaniu upominawczym Przejdź do aktu o pozycji 1831 z 2009 roku
1830 Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu zakladania konta oraz sposobu poslugiwania sie podpisem elektronicznym w elektronicznym postepowaniu upominawczym Przejdź do aktu o pozycji 1830 z 2009 roku
1829 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie kryteriów oceny niepelnosprawnosci u osób w wieku do 16 roku zycia Przejdź do aktu o pozycji 1829 z 2009 roku
1828 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególowego wyka­zu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub do­stawców publicznie dostepnych uslug telekomunikacyjnych obowiazanych do ich zatrzymywania i przechowywania Przejdź do aktu o pozycji 1828 z 2009 roku
1827 Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w spra­wie wzoru deklaracji podatkowej dla podatku od gier Przejdź do aktu o pozycji 1827 z 2009 roku
1826 Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu Przejdź do aktu o pozycji 1826 z 2009 roku
1825 Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachun­kowosci zakladów ubezpieczen i zakladów reasekuracji Przejdź do aktu o pozycji 1825 z 2009 roku
1824 Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowosci domów maklerskich Przejdź do aktu o pozycji 1824 z 2009 roku
1823 Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w spra­wie sposobu wyliczenia wysokosci marginesu wyplacalnosci zakladów reaseku­racji oraz minimalnej wysokosci kapitalu gwarancyjnego dla rodzajów reasekura­cji4 Przejdź do aktu o pozycji 1823 z 2009 roku
1822 Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w spra­wie sposobu wyliczenia wysokosci marginesu wyplacalnosci oraz minimalnej wy­sokosci kapitalu gwarancyjnego dla dzialów i grup ubezpieczen Przejdź do aktu o pozycji 1822 z 2009 roku
1821 Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w spra­wie okreslenia rodzajów deklaracji, które moga byc skladane za pomoca Srodków komunikacji elektronicznej Przejdź do aktu o pozycji 1821 z 2009 roku
1820 Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Sluzbe Celna w zakresie urzadzania i prowadzenia gier hazardowych Przejdź do aktu o pozycji 1820 z 2009 roku
1819 Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podat­ku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) po­datników podatku dochodowego od osób fizycznych Przejdź do aktu o pozycji 1819 z 2009 roku
1818 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia wzo­rów formularzy sprawozdawczych, objasnien co do sposobu ich wypleniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach staty­stycznych ustalonych w programie badan statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 Przejdź do aktu o pozycji 1818 z 2009 roku
1817 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moze zadac zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga byc skladane 18230 Przejdź do aktu o pozycji 1817 z 2009 roku
1816 Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie programu badan statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 Przejdź do aktu o pozycji 1816 z 2009 roku
1815 Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie umorzen zadluzenia z tytulu przejsciowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych Przejdź do aktu o pozycji 1815 z 2009 roku
1814 Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie utworzenia, usta­lenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich wladz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowosciom statusu miasta Przejdź do aktu o pozycji 1814 z 2009 roku
1813 Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej Przejdź do aktu o pozycji 1813 z 2009 roku
1812 Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie okreslenia liczby osób, które w 2010 r. moga byc powolane do czynnej sluzby wojskowej, zasadniczej sluzby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do sluzby w formacjach uzbrojonych niewchodzacych w sklad Sil Zbrojnych Przejdź do aktu o pozycji 1812 z 2009 roku
1811 Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie programu badan statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 Przejdź do aktu o pozycji 1811 z 2009 roku
1810 Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie okreslenia organów administracji rzadowej, które utworza centra zarzadzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania 18208 Przejdź do aktu o pozycji 1810 z 2009 roku
1809 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej Przejdź do aktu o pozycji 1809 z 2009 roku

< Dziennik nr 225

Dziennik dla roku 2010, numer 1 >