Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2009 r. separator

Nr 223

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (378,2 kB) Pobierz dokument   (512,8 kB)

< Dziennik nr 222

Dziennik nr 224 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1794 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne Przejdź do aktu o pozycji 1794 z 2009 roku
1793 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Przejdź do aktu o pozycji 1793 z 2009 roku
1792 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego Przejdź do aktu o pozycji 1792 z 2009 roku
1791 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie metod zapobiegania zakażeniom wirusem grypy Przejdź do aktu o pozycji 1791 z 2009 roku
1790 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej Przejdź do aktu o pozycji 1790 z 2009 roku
1789 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyj´tych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiagniętych poziomach recyklingu Przejdź do aktu o pozycji 1789 z 2009 roku
1788 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych Przejdź do aktu o pozycji 1788 z 2009 roku
1787 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych w niektórych sadach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Przejdź do aktu o pozycji 1787 z 2009 roku
1786 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Przejdź do aktu o pozycji 1786 z 2009 roku
1785 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za prac´ i przyznawania innych świadczeń związanych z praca pracownikom jednostek doradztwa rolniczego Przejdź do aktu o pozycji 1785 z 2009 roku
1784 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku, w którym są one utrzymywane Przejdź do aktu o pozycji 1784 z 2009 roku
1783 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków Przejdź do aktu o pozycji 1783 z 2009 roku
1782 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wykonywania kar i środków dyscyplinarnych Przejdź do aktu o pozycji 1782 z 2009 roku
1781 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych Przejdź do aktu o pozycji 1781 z 2009 roku
1780 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego Przejdź do aktu o pozycji 1780 z 2009 roku
1779 Ustawa z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Przejdź do aktu o pozycji 1779 z 2009 roku
1778 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Przejdź do aktu o pozycji 1778 z 2009 roku
1777 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacja zada przez Policję Przejdź do aktu o pozycji 1777 z 2009 roku
1776 Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Przejdź do aktu o pozycji 1776 z 2009 roku
1775 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich Przejdź do aktu o pozycji 1775 z 2009 roku

< Dziennik nr 222

Dziennik nr 224 >