Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2009 r. separator

Nr 221

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (308,1 kB) Pobierz dokument   (419,4 kB)

< Dziennik nr 220

Dziennik nr 222 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1751 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego Przejdź do aktu o pozycji 1751 z 2009 roku
1750 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2010 Przejdź do aktu o pozycji 1750 z 2009 roku
1749 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te musza odpowiadać Przejdź do aktu o pozycji 1749 z 2009 roku
1748 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej Przejdź do aktu o pozycji 1748 z 2009 roku
1747 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych Przejdź do aktu o pozycji 1747 z 2009 roku
1746 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego Przejdź do aktu o pozycji 1746 z 2009 roku
1745 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia sadów grodzkich Przejdź do aktu o pozycji 1745 z 2009 roku
1744 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe Przejdź do aktu o pozycji 1744 z 2009 roku
1743 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej Przejdź do aktu o pozycji 1743 z 2009 roku
1742 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich sułżących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych Przejdź do aktu o pozycji 1742 z 2009 roku
1741 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania, potwierdzania uznania oraz nadzorowania wyższych szkół morskich i ośrodków szkoleniowych Przejdź do aktu o pozycji 1741 z 2009 roku
1740 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej Państwa Przejdź do aktu o pozycji 1740 z 2009 roku
1739 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sadowym Przejdź do aktu o pozycji 1739 z 2009 roku
1738 Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej Przejdź do aktu o pozycji 1738 z 2009 roku
1737 Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Przejdź do aktu o pozycji 1737 z 2009 roku
1736 Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Przejdź do aktu o pozycji 1736 z 2009 roku
1735 Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r. Przejdź do aktu o pozycji 1735 z 2009 roku

< Dziennik nr 220

Dziennik nr 222 >