Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2009 r. separator

Nr 220

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (311,0 kB) Pobierz dokument   (423,2 kB)

< Dziennik nr 219

Dziennik nr 221 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1734 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2009 r. sygn. akt K 49/07 Przejdź do aktu o pozycji 1734 z 2009 roku
1733 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) Przejdź do aktu o pozycji 1733 z 2009 roku
1732 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policja oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy Przejdź do aktu o pozycji 1732 z 2009 roku
1731 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) Przejdź do aktu o pozycji 1731 z 2009 roku
1730 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości Przejdź do aktu o pozycji 1730 z 2009 roku
1729 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów zamiejscowych sądów okręgowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Przejdź do aktu o pozycji 1729 z 2009 roku
1728 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych Przejdź do aktu o pozycji 1728 z 2009 roku
1727 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych Przejdź do aktu o pozycji 1727 z 2009 roku
1726 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności Przejdź do aktu o pozycji 1726 z 2009 roku
1725 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych Przejdź do aktu o pozycji 1725 z 2009 roku
1724 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością w zakresie funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych Przejdź do aktu o pozycji 1724 z 2009 roku
1723 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniowa, reasekuracyjna oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego Przejdź do aktu o pozycji 1723 z 2009 roku
1722 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności Przejdź do aktu o pozycji 1722 z 2009 roku
1721 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Przejdź do aktu o pozycji 1721 z 2009 roku
1720 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminna (miejska) Przejdź do aktu o pozycji 1720 z 2009 roku
1719 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) Przejdź do aktu o pozycji 1719 z 2009 roku

< Dziennik nr 219

Dziennik nr 221 >