Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2009 r. separator

Nr 219

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (311,0 kB) Pobierz dokument   (423,3 kB)

< Dziennik nr 218

Dziennik nr 220 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1718 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin Przejdź do aktu o pozycji 1718 z 2009 roku
1717 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania Przejdź do aktu o pozycji 1717 z 2009 roku
1716 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej Przejdź do aktu o pozycji 1716 z 2009 roku
1715 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej Przejdź do aktu o pozycji 1715 z 2009 roku
1714 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu Przejdź do aktu o pozycji 1714 z 2009 roku
1713 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach Przejdź do aktu o pozycji 1713 z 2009 roku
1712 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania Przejdź do aktu o pozycji 1712 z 2009 roku
1711 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych informacji przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne w zleceniu płatniczym oraz formatu zlecenia płatniczego w formie dokumentu elektronicznego Przejdź do aktu o pozycji 1711 z 2009 roku
1710 UStawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej Przejdź do aktu o pozycji 1710 z 2009 roku
1709 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Przejdź do aktu o pozycji 1709 z 2009 roku
1708 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich Przejdź do aktu o pozycji 1708 z 2009 roku
1707 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw Przejdź do aktu o pozycji 1707 z 2009 roku
1706 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych Przejdź do aktu o pozycji 1706 z 2009 roku
1705 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniająca ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Przejdź do aktu o pozycji 1705 z 2009 roku
1704 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy Przejdź do aktu o pozycji 1704 z 2009 roku

< Dziennik nr 218

Dziennik nr 220 >