Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2009 r. separator

Nr 202

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (306,4 kB) Pobierz dokument   (416,8 kB)

< Dziennik nr 201

Dziennik nr 203 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1568 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2009 r. sygn. akt P 61/08 Przejdź do aktu o pozycji 1568 z 2009 roku
1567 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2009 r. sygn. akt K 62/07 Przejdź do aktu o pozycji 1567 z 2009 roku
1566 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej Przejdź do aktu o pozycji 1566 z 2009 roku
1565 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej Przejdź do aktu o pozycji 1565 z 2009 roku
1564 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów Przejdź do aktu o pozycji 1564 z 2009 roku
1563 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zamknięć urzędowych Przejdź do aktu o pozycji 1563 z 2009 roku
1562 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu podróżnego Przejdź do aktu o pozycji 1562 z 2009 roku
1561 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Przejdź do aktu o pozycji 1561 z 2009 roku
1560 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i terminów składania informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych i działalności oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych Przejdź do aktu o pozycji 1560 z 2009 roku
1559 z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego Przejdź do aktu o pozycji 1559 z 2009 roku
1558 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) Przejdź do aktu o pozycji 1558 z 2009 roku
1557 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej Przejdź do aktu o pozycji 1557 z 2009 roku
1556 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej Przejdź do aktu o pozycji 1556 z 2009 roku
1555 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach Przejdź do aktu o pozycji 1555 z 2009 roku
1554 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie trybu nadawania pierwszego stopnia oficerskiego, stopni oficerskich generałów i admirałów oraz stopnia wojskowego Marszałka Polski Przejdź do aktu o pozycji 1554 z 2009 roku
1553 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym Przejdź do aktu o pozycji 1553 z 2009 roku
1552 Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych Przejdź do aktu o pozycji 1552 z 2009 roku
1551 Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej Przejdź do aktu o pozycji 1551 z 2009 roku
1550 Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Przejdź do aktu o pozycji 1550 z 2009 roku
1549 Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowina, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r. Przejdź do aktu o pozycji 1549 z 2009 roku
1548 Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polska a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r. Przejdź do aktu o pozycji 1548 z 2009 roku
1547 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego Przejdź do aktu o pozycji 1547 z 2009 roku

< Dziennik nr 201

Dziennik nr 203 >