Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2009 r. separator

Nr 17

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (414,0 kB)

< Dziennik nr 16

Dziennik nr 18 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
96 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 96 (475,7 kB)
95 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 95 (416,2 kB)
94 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 94 (496,5 kB)
93 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 93 (423,7 kB)
92 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący... Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 92 (410,7 kB)
91 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 91 (552,5 kB)
90 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 90 (435,9 kB)
89 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla ... Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 89 (419,3 kB)
88 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 88 (445,8 kB)
87 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 87 (427,5 kB)
86 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych... Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2009 pozycja 86 (409,6 kB)

< Dziennik nr 16

Dziennik nr 18 >