Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2009 r. separator

Nr 123

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (295,1 kB) Pobierz dokument   (401,7 kB)

< Dziennik nr 122

Dziennik nr 124 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1026 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lipca 2009 r. sygn. akt P 65/07 Przejdź do aktu o pozycji 1026 z 2009 roku
1025 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 Przejdź do aktu o pozycji 1025 z 2009 roku
1024 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2009 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego Przejdź do aktu o pozycji 1024 z 2009 roku
1023 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej Przejdź do aktu o pozycji 1023 z 2009 roku
1022 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego Przejdź do aktu o pozycji 1022 z 2009 roku
1021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany Przejdź do aktu o pozycji 1021 z 2009 roku
1020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa Przejdź do aktu o pozycji 1020 z 2009 roku
1019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie Przejdź do aktu o pozycji 1019 z 2009 roku

< Dziennik nr 122

Dziennik nr 124 >