Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2009 r. separator

Nr 115

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (297,9 kB) Pobierz dokument   (405,3 kB)

< Dziennik nr 114

Dziennik nr 116 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
974 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. sygn. akt SK 46/08 Przejdź do aktu o pozycji 974 z 2009 roku
973 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu Przejdź do aktu o pozycji 973 z 2009 roku
972 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży Przejdź do aktu o pozycji 972 z 2009 roku
971 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Przejdź do aktu o pozycji 971 z 2009 roku
970 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego Przejdź do aktu o pozycji 970 z 2009 roku
969 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego Przejdź do aktu o pozycji 969 z 2009 roku
968 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania Przejdź do aktu o pozycji 968 z 2009 roku
967 Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Przejdź do aktu o pozycji 967 z 2009 roku
966 Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Przejdź do aktu o pozycji 966 z 2009 roku
965 Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji Przejdź do aktu o pozycji 965 z 2009 roku
964 Ustawa z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę Przejdź do aktu o pozycji 964 z 2009 roku
963 Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny wykonawczy Przejdź do aktu o pozycji 963 z 2009 roku
962 Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Przejdź do aktu o pozycji 962 z 2009 roku
961 Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przejdź do aktu o pozycji 961 z 2009 roku
960 Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Przejdź do aktu o pozycji 960 z 2009 roku
959 Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Policji Przejdź do aktu o pozycji 959 z 2009 roku
958 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy Przejdź do aktu o pozycji 958 z 2009 roku

< Dziennik nr 114

Dziennik nr 116 >