Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2009 r. separator

Nr 102

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (297,4 kB) Pobierz dokument   (404,8 kB)

< Dziennik nr 101

Dziennik nr 103 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
857 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie właściwości rzeczowej specjalistycznego urzędu górniczego — Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych Przejdź do aktu o pozycji 857 z 2009 roku
856 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie Przejdź do aktu o pozycji 856 z 2009 roku
855 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Przejdź do aktu o pozycji 855 z 2009 roku
854 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Przejdź do aktu o pozycji 854 z 2009 roku
853 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Przejdź do aktu o pozycji 853 z 2009 roku
852 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych Przejdź do aktu o pozycji 852 z 2009 roku
851 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste Przejdź do aktu o pozycji 851 z 2009 roku
850 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Przejdź do aktu o pozycji 850 z 2009 roku
849 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadza księgi wieczyste w systemie informatycznym Przejdź do aktu o pozycji 849 z 2009 roku
848 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Przejdź do aktu o pozycji 848 z 2009 roku
847 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich Przejdź do aktu o pozycji 847 z 2009 roku
846 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” Przejdź do aktu o pozycji 846 z 2009 roku
845 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” Przejdź do aktu o pozycji 845 z 2009 roku
844 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których są naliczane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych Przejdź do aktu o pozycji 844 z 2009 roku
843 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zadań i sposobu działania punktu odbioru alertu oraz wymagań dotyczących funkcjonowania systemu alertu Przejdź do aktu o pozycji 843 z 2009 roku
842 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Perzów w województwie wielkopolskim Przejdź do aktu o pozycji 842 z 2009 roku
841 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa Przejdź do aktu o pozycji 841 z 2009 roku

< Dziennik nr 101

Dziennik nr 103 >