Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 93

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (38,8 kB)

< Dziennik nr 92

Dziennik nr 94 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
597 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2008 r. sygn. akt SK 9/07 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 597 (366,2 kB)
596 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 596 (29,1 kB)
595 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 595 (41,9 kB)
594 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 594 (29,3 kB)
593 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 593 (35,5 kB)
592 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 592 (36,1 kB)
591 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 591 (32,9 kB)
590 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 590 (44,7 kB)
589 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 589 (42,0 kB)
588 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 588 (263,2 kB)
587 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 587 (33,1 kB)
586 Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. zmieniająca ustawę — Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 586 (33,0 kB)
585 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 585 (39,6 kB)
584 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 584 (29,0 kB)
583 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo atomowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 583 (81,9 kB)
582 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 582 (32,5 kB)
581 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Konwencji nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 581 (28,4 kB)

< Dziennik nr 92

Dziennik nr 94 >