Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2008 r. separator

Nr 90

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (46,4 kB)

< Dziennik nr 89

Dziennik nr 91 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
562 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2008 r. sygn. akt P 50/07 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 562 (30,0 kB)
561 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2008 r. sygn. akt SK 91/06 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 561 (27,6 kB)
560 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r. sygn. akt SK 43/05 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 560 (27,8 kB)
559 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 559 (27,3 kB)
558 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 558 (34,2 kB)
557 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 557 (64,9 kB)
556 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 556 (27,9 kB)
555 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańców, pochodzących z Federacyjnej Republiki Brazylii Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 555 (31,4 kB)
554 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 554 (28,4 kB)
553 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 553 (31,2 kB)
552 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spieniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 552 (28,0 kB)
551 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 551 (27,9 kB)
550 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 550 (27,8 kB)
549 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 549 (166,0 kB)
548 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie przetargu na budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub na realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2008 pozycja 548 (39,6 kB)

< Dziennik nr 89

Dziennik nr 91 >